Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2012

boozia
I'm stuck in your head
I'm back, back from the dead
Got you running and scared
I'm fearless
I'm calling you out
I'm taking you down
Don't you come around
I'm fearless
I'm fearless
boozia
0124 a5cb 500

November 03 2012

boozia
Związek ze mną byłby dla ciebie o wiele zdrow­szy. Nie byłbym twoim nar­ko­tykiem, tyl­ko twoim po­wiet­rzem, twoim słońcem.
Kącik moich ust drgnął w smut­nym półuśmiechu.

- Wiesz, że na­wet kiedyś tak o to­bie myślałam? Że jes­teś moim słońcem, moim oso­bis­tym słońcem? Od­ga­niałeś dla mnie chmury.

Westchnął.

- Z chmu­rami so­bie radzę, ale nie mogę wal­czyć z zaćmieniem. 
boozia
Prawdziwa miłość połączyła ich
Walczyli do końca, choć brakło sił
Ona nie chciała by każdego dnia
Musiał patrzeć jak upada tak
Pomyśl jaki to był dla nich ból
Wiedząc, że w końcu odejdzie znów
Wiedząc, że w końcu nadejdzie czas
że wezwie ją do góry, że odejdzie w dal...

Noc ona sama siedzi znów
Przypomina sobie chwile w których już
Nie przeżyje nigdy więcej drugi raz
Za szybko ściga ją ten czas
Planowali, że przez życie razem będą iść
Lecz Bóg inaczej rozplanował ich
Nadchodzi dzień wizyty w którym dowie się,
Czy jej plany miały zmienić bieg
On cały dzień przy niej był
Wciąż ocierał jej łzy 
Gdy w końcu potwierdziło się,
że przez raka miała skrócić życie swe
Nie odstępował jej na krok 
Chciał być przy niej cały rok,
W którym tyle miało zmienić się
Już nigdy nie będzie tak samo nie...
boozia
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabenio benio
boozia
7427 b1c8
Reposted fromniekochamkaszy niekochamkaszy viamalabuka malabuka

October 31 2012

boozia
7695 39f0
boozia
7687 7270
boozia
7665 5b6e
boozia
7661 b71c
Reposted byWildKindtuki00
boozia
3319 1c6f
Reposted frommalabuka malabuka
boozia
2717 38cf 500
Reposted fromjodynaa jodynaa viamalabuka malabuka
boozia

Dots (get your cursor on them!)

Reposted fromsawb sawb viamalabuka malabuka
boozia
3785 c25a
Reposted fromkaha kaha viamalabuka malabuka
boozia
Play fullscreen
You’ll never love yourself half as much as I love you
You’ll never treat yourself right darling
But I want you to
If I let you know I’m here for you
Maybe you’ll love yourself like I love you..♥
Reposted frommalabuka malabuka
boozia
0003 587e
Reposted frommalabuka malabuka
boozia
0666 86ed
Reposted frommalabuka malabuka
boozia
9637 e4b9
Reposted frommalabuka malabuka
boozia
Play fullscreen
fearles ;D

October 28 2012

boozia
9727 701f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl